Avsløring: Google har ikke svaret på alt!

Google-logoSvaret på alt er som kjent 42, noe også søkemotoren Google kan bekrefte. Vi bruker derfor gjerne Google til alt. Og vi gidder gjerne ikke lete videre hvis Google gir oss et svar vi er sånn passe fornøyd med. Greit nok, liksom. Og de fleste av oss er blitt avhengige av denne søkemotoren, uten å huske hva vi gjorde for å løse livets små og store problemer i pre-Google-alderen.

Richard Bailey, som er foreleser i kommunikasjonsfag (PR Studies) ved Leeds Metropolitan University i Storbritannia, har utført et enkelt eksperiment med studentene sine. For Google-avhengige, er resultatet av eksperimentet sjokkerende lesning.

Bailey ba en gruppe studenter om å finne ut en spesifisert personlig informasjon om ham selv. Ingen av studentene fant svaret. Når Bailey spurte studentene hvorfor de ikke fant svaret, svarte de blant anna «vi prøvde å finne svaret på bloggen din, men fant det ikke og gav opp». Når Bailey så spurte hvorfor ingen av dem hadde spurt ham direkte, ble de stille. Veldig stille.

Not everything that can be known is known. I’m a huge fan of Google, but remember this: it’s the start point for an enquiry, not its end. And personal relationships still have a place in public relations.
Richard Bailey 14.02.2007

En aldri sÃ¥ liten pÃ¥minnelse der, altsÃ¥…

Informasjonsstudenter bør blogge

PRblogs.org-logoStarter du opp som ny student nå i disse dager eller er du allerede godt i gang med studier innen informasjon & samfunnskontakt? Da bør du seriøst vurdere om du skal begynne å blogge, hvis du ikke allerede gjør det. Blogging gir deg nyttig skrivetrening og kan potensielt vise seg å være et pluss i forhold til framtidige praksisbedrifter og arbeidsgivere. En blogg kan rett og slett fungere som en utvidet curriculum vitae (cv) på internett.

Richard Bailey ved Leeds Metropolitan University i Storbritannia anbefaler egne studenter spesielt og informasjonsstudenter generelt Ã¥ blogge. Han trekker fram eksempler pÃ¥ informasjonsstudenter som har fÃ¥tt jobb etter endte studier, helt eller delvis pÃ¥ grunn av at de over tid har skrevet gode blogger relatert til faget. Erin Caldwell i USA ble ansatt i PR-byrÃ¥et Edelman fordi firmaet kjente til henne pÃ¥ bakgrunn av hennes internettaktiviteter, som først og fremst er at hun er grunnleggeren av Forward PR – et nyttig og aktivt nettsted beregnet pÃ¥ ferske informatører. I sin egen blogg oppsummerer hun sin første mÃ¥ned som yrkesaktiv informatør. Australske Paull Young er et annet eksempel, som blogger godt om problemstillinger som er aktuelle for unge informatører. Han er ogsÃ¥ aktiv i nevnte Forward PR, hvor han stÃ¥r bak en del informasjonsrelaterte podcaster. Young ble ansatt i byrÃ¥et BAM Media etter bachelorstudier i informasjon & samfunnskontakt.

Caldwell og Young er skoleeksempler (!) på hvor positivt fagrelaterte bloggeaktiviteter kan være og de ser virkelig ut til å være de flinkeste i klassen. De aller flinkeste faktisk. Young er for eksempel bare 22 år og skriver med en innsikt i faget det er sjeldent å se uansett alder. Bloggeaktivitetene til begge to er i hvert fall verdt å følge med på, spesielt Forward PR-prosjektet. Som informasjonsstudent er det uansett ingen grunn til å la seg skremme av «flinkiser» som disse to, de gjør heller god nytte som inspirasjon og eksempler på hvordan det kan gjøres.

Som Richard Bailey er inne på i sin bloggpost er det veldig lett å starte en blogg, men det er ikke lett å holde den levende over tid eller å utvikle den til å bli blant de beste innen sin kategori eller sitt fagområde. Det gjelder spesielt hvis du skriver på engelsk, for det er selvsagt stor konkurranse blant engelskspråklige informasjonsblogger. I Norge derimot, er det få informasjonsrelaterte blogger å se (det er faktisk mulig det kun er én aktiv norskspråklig blogg innen informasjon & samfunnskontakt, men gi meg gjerne et hint dersom det finnes flere?). Det betyr at det er fullt mulig å skape seg et navn og et lite, men interessert publikum hvis du blir en (god) informasjonsblogger. Selv om jeg anbefaler alle informasjonsstudenter å blogge, er det likevel verdt å tenke seg om to ganger før du setter i gang. I Baileys bloggpost lister han opp hva som gjør en blogg god, men nesten like viktig lister han også opp noen grunner til ikke å blogge. Det er for eksempel ikke sikkert framtidige arbeidsgivere ser positivt på en blogg der du skriver om studentlivet ditt bestående kun av piker, vin og sang.

Det viktigste slik jeg ser det er at du prøver å holde deg noenlunde til et bestemt tema eller fagfelt i bloggen, men innen informasjon & samfunnskontakt-faget er det heldigvis uendelig mye du kan skrive om. Det du skriver om må være gjennomtenkt og gjennomlest før du publiserer, og det er veldig viktig at språket og presentasjonen er godt. Tydelige og relevante kildehenvisninger med lenker øker troverdigheten og nytteverdien, og jeg mener at kvalitet bør gå foran kvantitet når det gjelder oppdateringsfrekvens. Skriv heller gode, gjennomarbeidede poster sjeldnere enn å publisere unyttigheter ofte for å opprettholde en jevn oppdateringsfrekvens.

Hvis du tar disse rådene til følge, vil bloggen med tid utvikle seg til å bli et bedre og bedre «vedlegg» til den vanlige cven din. Blogging kan være med på å bygge opp merkevaren deg selv, som potensielle arbeidsgivere og kolleger på sikt vil komme til å legge merke til.

Blogger: for eller mot informasjon & samfunnskontakt?

PR Watch karakteriserer blogger som omhandler informasjon & samfunnskontakt – Public Relations (PR) – som enten
positive eller negative til informasjon & samfunnskontakt. I forhold til dette synet er det altså ingen informasjon & samfunnskontakt-blogger som kan både være positive og negative til faget, eller ligge et sted midt i mellom (de har studert britiske blogger). Ifølge Richard Bailey ved Leeds Metropolitan University har de fleste akademikere og bloggere innenfor fagfeltet et kritisk blikk på eget fag, samtidig som de har et ønske om å forbedre faget, både praktisk og akademisk. Han mener derfor at det er alt for enkelt å konkludere med at bloggerne enten er for eller mot informasjon & samfunnskontakt-faget.