Public Relations må inkludere Blogger Relations

De som arbeider med Public Relations (PR) – informasjon & samfunnskontakt – bør ogsÃ¥ inkludere «Blogger Relations» – bloggerrelasjoner – som en del av sitt virke. Kommunikatør Steve Rubel har tatt initiativet til et wikibasert prosjekt som skal arbeide med dette. Prosjektet er blitt en del av NewPR Wiki, et prosjekt som har mÃ¥l om Ã¥ være en nettressurs med relevant informasjon om hvordan informasjon & samfunnskontakt endrer seg. NewPR Wiki skal ogsÃ¥ ikke minst være et samarbeidsverktøy for kommunikatører.

En annen bloggende kommunikatør, John Cass, kommenterer Rubels initiativ og kommer med et par viktige kritiske innspill til prosjektet. Først startet Rubel opp med kun en lukket gruppe fra et utvalg kommunikasjonsbyråer, noe som strider mot selve grunntanken bak wikier som skal drives fram av en gruppe frivillige interessenter som sammen redigerer og utvikler innholdet. Etter en del kritikk ble prosjektet åpnet opp, slik at det nå er fritt fram for andre kommunikatører å bidra. Cass skriver at Rubel&co ikke må glemme at blogging er et domene som ikke bare er forbeholdt kommunikasjonsfolk; de fleste bidragsyterne i prosjektet arbeider innen informasjonsbransjen. Bloggerrelasjoner er et felt som inkluderer flere fag enn bare informasjon & samfunnskontakt, eksempelvis søkemotoroptimalisering, webdesign og journalistikk. Cass hevder til og med at bloggerrelasjoner er et eget fag, som kombinerer kunnskap fra de nevnte fagfeltene.

Det er interessant å se at informasjonsbransjen tar bloggerne på alvor, og i USA er bloggerrelasjoner sannsynligvis viktig for dem som arbeider med informasjon & samfunnskontakt. Organisasjoner som ønsker å følge med på hva berørte grupper og interessenter mener og tenker om organisasjonen og det den driver med, må prøve å være aktivt med i bloggerbyen. Steve Rubel anbefaler kommunikatører å legge like mye vekt på blogger, RSS og podcaster som på pressemeldinger og annet tradisjonelt informasjonsmateriell. I og med at informasjonsfaget ser ut til å gå mer og mer i retning av å vektlegge personlige relasjoner, er det også viktig for kommunikatører å ta med bloggerrelasjoner i sitt arbeid framover.

Internett omdefinerer relasjoner

Tida da Internett kun gav organisasjoner og bedrifter nye muligheter, ser ut til å gå mot slutten. Tendensen er nå at Internett forandrer måten organisasjoner og bedrifter arbeider på. Nettmediet omdefinerer årelange relasjoner ved at leverandører blir partnere, utviklere har mye kundekontakt og arbeider aktivt med relasjoner. Ansatte som tidligere var de siste som fikk vite noe, publiserer nå informasjonen selv. Slike endringer har mye mer å si for organisasjoner og bedrifter enn noe Google eller Apple har funnet på, hevdes det i rapporten The Web Smart 50.

PR – personlige relasjoner

6. oktober var jeg pÃ¥ et foredrag med Operas kommunikasjonsdirektør Torgrim Odland. Han snakket blant annet om hvor redde mange ledere og politikere har blitt for Ã¥ skille seg ut i mengden – de skal for all del ikke si noe «feil». Og informatørene mÃ¥ nok ta sin del av skylda for denne utviklingen… Kommunikasjonsvirksomheten bør uansett være Ã¥pen og troverdig, og faget bør gÃ¥ mer og mer i retning av bygging og opprettholdelse av relasjoner. Odland mener derfor at forkortelsen «PR» like mye bør stÃ¥ for «personlige relasjoner» som «Public Relations».

Foredraget var for øvrig i regi av Nettverk Excellence Rena.

Kommunikasjon i framtida

Vips var Høstseminaret 2005 over, og det er meningen vi nÃ¥ skal sitte igjen med smarte tanker rundt hvilke utfordringer vi som arbeider innen faget informasjon & samfunnskontakt kan møte de nærmeste Ã¥rene. Hovedkonklusjonen er at utviklingen har gÃ¥tt fra én til mange-kommunikasjon (en-veis) til mer to-veis kommunikasjon. I dag og i tida framover vil vi kanskje gÃ¥ fra «kommunikasjon» til «konversasjon». Det typiske eksempelet som blir dratt fram er blogging, hvor hvem som helst kan skrive om hva som helst – dermed ogsÃ¥ tema som kan være relevant og ha betydning for organisasjoner. Informatøren mÃ¥ følge med pÃ¥ dette, legge til rette for deltakelse og dialog, og være aktivt med pÃ¥ nye kommunikasjonsarenaer.