Regjeringen må ta stilling nå: si nei til datalagringsdirektivet!

Personvernet er truet. Foto: aroberts @ Flickr.com | CC BY 2.0
Personvernet er truet. Foto: aroberts @ Flickr.com | CC BY 2.0

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Trussel mot grunnverdier

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har vi heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Hva mener partiene?

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst Regjeringen – sier fra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Ikke å ta stilling, slik de fleste politiske partiene på Stortinget med unntak av Venstre og SV har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå: si nei til datalagringsdirektivet!

Spre budskapet, følg debatten

Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på Facebook, Identi.ca, Nettby, Origo, Twitter eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafé og i ferien. Du kan også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte Liberalerens e-postkampanje.

Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen «Alle nordmenn skal overvåkes» (Dagbladet.no 10. januar 2008).

Se hva andre skriver om datalagringsdirektivet via Googles bloggsøk og Technorati, samt i mikrobloggtjenestene Identi.ca og Twitter.

«Regjeringen må ta stilling nå: si nei til datalagringsdirektivet!» er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten og eventuelt gjøre endringer på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til og krediterer Carl Christian Grøndahls opprinnelige blogginnlegg.

Bekymring rundt ny funksjon i Google toolbar

I den nyeste betaversjonen av Google Toolbar er det ny funksjonalitet som lenker innhold på nettsider rett til kommersielle nettsteder. Funksjonen kalles AutoLink og fungerer på den måten at den skanner nettsidene du surfer på etter f.eks. adresser og ISBN-nummer, og så kommer det opp lenker i toolbaren til f.eks. Googles kartsøk eller nettbokhandelen Amazon. Kritikken har ikke latt vente på seg, da funksjonen bl.a. kan føre til at f.eks. bokreferanser på et nettsted blir lenket opp mot Amazon uten at nettstedet nødvendigvis ønsker å ha noe med nettbokhandelen å gjøre. I tillegg er det grunn til å stille spørsmål ved om Google med dette tar enda et grep for å ta kontroll over hvilke nettsteder vi bruker. Funksjonen fungerer foreløpig kun i USA.

Gmail og personvern

Mange er spente på om Googles e-posttjeneste Gmail vil være like bra som den høres ut som. 1 gigabyte lagringsplass skal ifølge Google sørge for at du aldri trenger slette en e-post mer. Dagbladet og VG Nett er blant dem som skryter den kommende tjenesten opp i skyene. Men hvordan vil brukerne reagere på at Gmail skanner innholdet i e-posten de mottar og at brukerne på den måten vil måtte se reklame som har sammenheng med temaet i e-posten? Myndighetene i California har vedtatt en lov de mener sikrer Gmail-brukernes personvern, men vedtaket fører sannsynligvis bare til at informasjonen om brukerne ikke kan lagres eller selges videre til andre.