Hva er risikoen ved firmablogging?

Flere og flere virksomheter vurderer Ã¥ sette i gang med blogging eller har allerede startet opp. Noen av dem ønsker Ã¥ blogge fordi det er en god kanal for kontakt og konversasjon med spesielt interesserte mÃ¥lgrupper, mens andre ønsker Ã¥ begynne uten at de helt vet hvorfor – blogging for bloggingens skyld, fordi andre gjør det eller bare fordi det er «in» i tida.

Kami Huyse har startet opp en serie om firmablogging («corporate blogging») i kommunikasjonsbloggen Communication Overtones. I første bloggpost lister hun opp de ti største farene ved firmablogging. Listen har fallende viktighet, det vil si at punkt 1 er regnet som det største faremomentet, punkt 2 det nest største osv.:

  1. Negative kommentarer kan med stor sannsynlighet bli et problem.
  2. Bedriften kan få mindre kontroll over budskapet i en blogg.
  3. Manglende oppfølging av bloggen er definitivt negativt.
  4. Manglende forståelse for kulturen i bloggsfæren kan føre til at bloggsfæren «slår tilbake».
  5. Dårlig forberedte skribenter med lite kunnskap om kjøreregler i egen bedrift, kan være risikabelt.
  6. Bli offer for en negativ bloggermeme er også en risiko, selv om det er relativt sjelden at mange bloggere slenger seg på en kampanje mot en bedrift samtidig.
  7. Brudd på lovverk i bloggen er også en fare, men er sjeldent et problem.
  8. Avsløre bedriftshemmeligheter i bloggen kan skje, men skjer sannsynligvis sjelden det også.
  9. Bloggposter kan påvirke aksjekursen negativt, men dette skjer sjelden.
  10. Bli saksøkt av konkurrenter på grunnlag av blogginnhold.

Her er det flere gode poenger som er verdt Ã¥ tenke over, men la deg ikke skremme hvis du har planer om Ã¥ prøve ut blogging som en del av virksomhetens kommunikasjonsstrategi. For enkelte typer virksomheter kan blogg være et godt kommunikasjonsverktøy som appellerer til andre mÃ¥lgrupper enn de mer etablerte kanalene. Et godt norsk eksempel i sÃ¥ mÃ¥te er NetLife Researchs blogg IAllenkelhet, hvor de skriver om brukervennlighet, interaksjonsdesign og informasjonsarkitektur – emner kunder og mÃ¥lgruppa er opptatt av og som gjerne blir med i diskusjonen pÃ¥ firmabloggen.

Lær om internkommunikasjon

En vanlig begynnerfeil for informatører er å undervurdere hvor viktig internkommunikasjon er sammenlignet med medierelasjoner og annen eksternkommunikasjon. Australske Forward PR Guide tar derfor for seg nettopp internkommunikasjon i første kapittel/leksjon. Forward PR Guide er et initiativ som tar sikte på å bli et gratis, nettbasert oppslagsverk for informatører. Første leksjon viser hvorfor internkommunikasjon er noe av det viktigste innen kommunikasjonsvirksomheten i en organisasjon.

I introduksjonen blir begrepet internkommunikasjon greit forklart og definert. Grunnlaget er at kommunikasjon er dialog, ikke monolog – en toveis lytteprosess. Internkommunikasjon er bÃ¥de dialog mellom arbeidsgiver og ansatt, og mellom medarbeidere og medarbeidere. De har ogsÃ¥ med en viktig pÃ¥minnelse til informatører om at kommunikasjon mellom de enkelte medarbeidere nesten alltid er mer effektiv og har større gjennomslagskraft enn noen form for kommunikasjon mellom arbeidsgiver og ansatt (ovenfra og ned).

Leksjonen er relativt kortfattet og går gjennom hovedpunktene informatører bør beherske innen internkommunikasjon. Blant annet listes det opp eksempler på hvilke teknikker og teknologier som finnes i verktøykassa, slik som én-til-én-møter, e-post, intranett, podcaster og nyhetsbrev. Vi får også svar på hvorfor vellykkede organisasjoner bruker mye tid på internkommunikasjon. Enkelt forklart er det fordi medarbeidere selvsagt alltid vil snakke sammen, og derfor er det bedre å være i forkant ved å sette dagsorden og ha en åpen kommunikasjon, enn bare å la skravla gå blant uinformerte ansatte.

Første leksjonen i denne PR-guiden virker lovende for fortsettelsen, og den virker nyttig for både nyutdannede informasjonsstudenter og yrkesaktive informatører som trenger å repetere litt eller fange opp nye poenger.

Via Young PR.

I samme kategori anbefaler jeg for øvrig den norske nettbaserte verktøykassa for informatører, Syskrinet. Syskrinet er Norsk kommunikasjonsforenings nettsted for fagstoff.

To av fem informatører vil lansere blogg

68% av europeiske informatører er kjent med eller skriver selv blogger, men bare en tredel leser eller skriver blogger ukentlig eller oftere. 42% av informatørene som per i dag ikke har egen blogg, planlegger å lansere en blogg i løpet av det neste året.

Dette viser resultatene fra den første undersøkelsen som ser på europeiske informatørers forhold til bloggmediet (PDF-fil). 587 informatører fra 33 europeiske land har deltatt i spørreundersøkelsen EuroBlog 2006, deriblant undertegnede. Det er organisasjonen Euprera (European PR Education & Research Association) som står bak undersøkelsen og driver EuroBlog-nettstedet.

Informatørene ser det som positivt at bloggverktøy er enkle og billig å ta i bruk, og tre av ti mener blogger er en mulighet for flere ansatte i organisasjoner og bedrifter til å involvere seg i kommunikasjonen med omverdenen. På den negative skalaen svarer tre av ti at det er uklart hvilke fordeler bloggmediet har, mens to av fem mener det er vanskelig å inkludere blogging i sin organisasjons informasjonsstrategi. Problem med å finne gode ideer for hva man skal blogge om, nevnes også av mange som et potensielt problem.

Jeg er usikker på om blogger er noe informasjonsfolk i jobbsammenheng skal tenke alt for mye på sammenlignet med andre arbeidsoppgaver og utfordringer. Blogg er kun en av mange muligheter du har i verktøykassa. Hvis du tror at blogg er et medium som appellerer til en målgruppe du ønsker å kommunisere med, kan det være vel verdt å teste ut i tillegg til andre kanaler. Med en blogg kan for eksempel flere stemmer i bedriften slippe til, men det er viktig uansett å ha en strategi og en tanke bak virksomheten.

Retningslinjer for ansatte som blogger

Bloggere skal visstnok være motstandere av det etablerte og tolker dermed automatisk informasjon fra næringslivet som suspekt. Sett fra bloggernes ståsted er derfor næringslivets og organisasjoners forsøk på å være med i konversasjonene på Internett (les: blogger) i beste fall klønete eller naivt.

Blogging som en del av organisasjoners kommunikasjonsstrategi er et hett tema i enkelte kretser for tida. Det store spørsmålet er om organisasjoner kan dra fordel av å ta i bruk bloggmediet, og ifølge Financial Times har noen organisasjoner nå funnet måter å delta i bloggosfæren på en god måte. Det ser ut til at nøkkelen til suksess er at selve organisasjonen holdes i bakgrunnen mens vanlige ansatte utfører selve bloggingen.

IBM oppfordrer for eksempel sine ansatte til å blogge. De ansatte har selv utviklet retningslinjer for bloggingen i et internt «wiki»-prosjekt, og disse skal de ansatte rette seg etter hvis de blogger.

Det ser ut til å være en god idé for organisasjoner som mener de aktivt bør være med i bloggosfæren å oppfordre ansatte til å blogge og også ha retningslinjer for dette. «Vanlige» ansatte har helt sikkert bedre muligheter til å kunne føre en dialog med eventuelle bloggere som har interesse av hva din organisasjon driver med enn hva administrerende direktør har. Dialog med bloggere passer bra i forhold til framtidsspådommene for informasjon & samfunnskontakt, der man tenker seg et skifte fra kommunikasjon til konversasjon.