Ny regjering Рmen bare p̴ nett

Nettstedet regjeringen.no er nå endelig lansert som erstatning for Odin. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys lanserte regjeringens nye nettsider mandag 12. februar.

Design
Førsteinntrykket av sidene er at nettsidene er tiltalende og oversiktlige. Designen er relativt moderne og ser ut som internettsider anno 2007, ikke 1990-og-noe som Odin gjorde. Den nye designen gir et enhetlig uttrykk, slik at hele nettstedet nå henger sammen på en god måte (og regjeringen framstår som enhetlig, kremt).

Tilgjengelighet
Hvis vi ser bort fra det rent visuelle, er det også en del andre positive forbedringer å se. Det som umiddelbart virker som en god og nødvendig forbedring er «lytt til teksten»-funksjonaliteten. Her kan for eksempel svaksynte, blinde og dyslektikere få teksten lest opp som syntetisk tale, akkurat slik den står på siden. Funksjonaliteten fungerer både på bokmål, nynorsk og engelsk, men av en eller annen grunn ikke på samisk. Og apropos målføre og språk, så er det blitt veldig enkelt å endre til det du foretrekker.

Søk
Den nye søkefunksjonen ser også ut til å være en klar forbedring. Jeg har ikke testet søket alt for grundig ennå, men treffene virker i hvert fall relevante og presise. Jeg antar dette betyr at vekting av relevans er lagt inn i søkemotoren på en måte som kan fungere godt.

Nyhetsstoff
Nyheter fra regjeringen og departementene har også fått en mer sentral plass på de nye nettsidene. Sakene ser ut til å kunne vise hele regjeringens bredde på en bedre måte enn før, men jeg tviler på at mindre populære saker kommer til å bli vektlagt alt for tungt på hovedsiden. Samtidig finner du uansett nyheter på alle departementenes sider som før, og en fin nyvinning er temainngangene fra hovedsiden som er en inngang til stoffet som ikke er departementsavhengig.

Nyhetsstrømmer mangler
Men alt er ikke bare rosenrødt. Det første som slår meg er at det ikke finnes nyhetsstrømmer (RSS), verken på topp- eller departementsnivå. De tilbyr riktignok nyhetsbrev på e-post, men det holder rett og slett ikke mål. Brukerne burde for eksempel kunne abonnere på nyhetsstrømmer for alt fra forsidenyheter, til nyheter fra det enkelte departement eller innen ønskede temaområder. Når det gjelder nyhetsstrømmer, står det for øvrig i strategidokumentet for regjeringen.no at RSS er anbefalt å ta med i løsningen. Kanskje det derfor kommer etter hvert? Det bør det gjøre.

Ovenfra og ned-kommunikasjon
Det andre store ankepunktet mot regjeringen.no er fraværet av muligheter for toveiskommunikasjon, det vil si dialog med innbyggerne. Det er kun mulig å ta kontakt på e-post og telefon, mens nyttige muligheter fra det vi kan kalle Web 2.0-universet ikke er å se. For eksempel mener jeg blogging bør vurderes, der statsrådene kan skrive om det de arbeider med for tida, lufte tanker om emner innenfor sitt område osv., og selvsagt invitere til dialog med innbyggerne. I tillegg burde nettstedet ha muligheter for brukerhjelp på direkten, slik for eksempel Norge.no har.

Om «anmeldelsen»
Denne omtalen av regjeringen.no er kun basert på førsteinntrykk og en kjapp gjennomgang av nettstedet. Det er derfor overveiende sannsynlig at jeg har gått glipp av både positive og negative sider ved den nye nettregjeringen.

Enklere offentlig netthverdag

Storbritannia stenger nå 551 av 951 offentlige nettsteder for å forenkle innbyggernes netthverdag. Og mange flere følger i kjølvannet: Ifølge BBC News er det bare 26 av de offentlige nettstedene som helt sikkert vil bestå. Offentlig informasjon skal i hovedsak være tilgjengelig via Directgov og Business Link, inspirert av «supernettsteder» med et stort antall tilbud under samme tak, eksempelvis BBC.

Utviklingen av offentlige internettjenester og -tilbud i Norge har mye av de samme trekkene som i Storbritannia. Norge.no, den norske inngangsportalen til offentlige tjenester, ble lansert 24. januar 2000. Nettjenesten har kontinuerlig blitt forbedret og videreutviklet siden oppstarten og kan i grove trekk sies å være bygd etter samme supernettstedsideal som britiske Directgov. På Norge.no skal du finne alt du trenger av offentlig informasjon, men finner du ikke svar på det du lurer på er det bare å spørre på direkten via direktemeldinger (instant messaging), ringe, sende sms eller e-post. Under Norge.no er i tillegg endelig Min side-satsingen kommet ordentlig igang.

Trenden med én eller et fåtall innganger til offentlig informasjon og tjenester er både fornuftig og nødvendig. Hvis jeg kan stole på at jeg via én inngang som Norge.no finner all informasjon som er relevant for meg og enkelt kan kommunisere med de jeg trenger kontakt med i forskjellige sammenhenger, er dette et definitivt framskritt. Et utall nettsteder er like forvirrende som det i enkelte tilfeller kan være å finne fram til riktig etat.