Newsweek slipper inn bloggosfæren

Magasinet Newsweek har knyttet seg til bloggosfæren på en interessant måte. I tilknyting til artiklene er det en ramme med lenker til blogger som diskuterer samme temaer som i den enkelte Newsweek-artikkelen, f.eks. sammenlignbart med hvordan annonser kommer fram på grunnlag av søkeordene du skriver inn i Google. Newsweek har en avtale med Technorati som gjør at det automatisk søkes fram blogger med innhold som stemmer overens med det artikkelen omhandler. Lenker til disse bloggpostene er dermed å finne via en «Blog talk»-ramme i artikkelen. På hovedsiden finner du en oversikt over de Newsweek-artiklene som det er blogget mest om siste sju døgn, riktignok et godt stykke ned på siden. For leserne og Newsweek selv gir dette en god pekepinn på hva bloggerne er opptatt av, og gir en bra oversikt over hvilke artikler som blir lagt merke til og diskutert utenfor magasinets fire vegger.

Dette virker som en vinn-vinn-situasjon. For Newsweek er fordelen at flere blir interessert i nettsidene deres, sannsynligvis også en del bloggere som i hvert fall i USA kan være opinionsdannere. Fordelen for bloggerne som er å finne under «Blog talk» er flere lesere til disse bloggene. Dette ser med andre ord ut til å være en bra måte for et tradisjonelt magasin å knytte til seg bloggosfæren som mange nettbrukere er interesserte i om dagen.

Jeg tror den norske bloggosfærens betydning så smått kommer til å øke, blant annet fordi flere store nettmedier nå er nesten overdrevet opptatt av blogging. Måten Newsweek har gjort dette på er derfor en idé for flere nettmedier, både aviser og magasiner. Problemet er at Technorati og andre (amerikanske) bloggsøk sannsynligvis ikke gir et godt nok bilde av den norske bloggingen per i dag, og derfor kan dette foreløpig kanskje ikke overføres direkte til norske forhold. Det er flere som satser på oversikt over norsk blogging, så hvis f.eks. Bloggarkivet, Bloggrevyen, Imperfektum eller andre kommer opp med gode løsninger, tror jeg dette kan bli aktuelt å vurdere for norske medier.

Ideen til denne bloggposten har jeg for øvrig fra Fagpressenytt nr. 4/2005, men artikkelen er ikke på nett.