PR – personlige relasjoner

6. oktober var jeg på et foredrag med Operas kommunikasjonsdirektør Torgrim Odland. Han snakket blant annet om hvor redde mange ledere og politikere har blitt for å skille seg ut i mengden – de skal for all del ikke si noe «feil». Og informatørene må nok ta sin del av skylda for denne utviklingen… Kommunikasjonsvirksomheten bør uansett være åpen og troverdig, og faget bør gå mer og mer i retning av bygging og opprettholdelse av relasjoner. Odland mener derfor at forkortelsen «PR» like mye bør stå for «personlige relasjoner» som «Public Relations».

Foredraget var for øvrig i regi av Nettverk Excellence Rena.

Excellence Rena med nye nettsider

Nettverk Excellence Rena (NER) har lansert nye nettsider med ny nettløsning i bunn. Det som bl.a. er nytt er at medlemmene nå skal kunne logge inn og holde de registrerte opplysningene oppdatert selv, i tillegg til at innloggingen gir tilgang til mer innhold som fagartikler og diskusjonsforum.