Kvalitet har førsteprioritet, kvantitet andreprioritet

Mange nettsteder har vokst seg større enn det de som arbeider med nettstedet greier å administrere. Gerry McGovern lister opp hva som skjer med et nettsted når du har mer innhold enn det du greier å holde styr på:

1. Innholdskvaliteten går ned
Nettredaksjonen har ikke nok tid til å skrive og redigere.

2. Klassifisering og definering av metadata blir slurvete utført, eller ikke i det hele tatt
Nettredaksjonen tar seg ikke tid til å legge inn nyttig metadata og har ikke tid til å tenke gjennom klassifisering av innholdet.

3. Allerede publisert innhold blir ikke oppdatert
Nettredaksjonen har ikke tid til å kvalitetssikre og oppdatere eksisterende innhold. Dermed øker mengden utdatert innhold dag for dag.

Publiser et nettsted du greier å administrere. Bygg opp nettstedet slik at den viktigste målgruppen finner det den trenger på kortest mulig tid. Prioriter. Reduser. Velg.