Økte forskjeller blant informatører

PÃ¥ tross av at flertallet av norske informatører er kvinner, viser Norsk kommunikasjonsforenings medlemsundersøkelse for 2005 faktisk at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte i fjor. Medianlønnen for menn stiger jevnt og trutt, mens kvinnene stÃ¥r stille pÃ¥ 2003-nivÃ¥. Blant utvalget pÃ¥ 1.149 medlemmer av Kommunikasjonsforeningen ligger kvinners medianlønn i intervallet 350-399.000 kroner i Ã¥rslønn, uavhengig av alder og sektor. Mannlige informatørers medianlønn var i fjor 450-499.000, mens det var 400-449.000 i 2003 – en tydelig oppgang.

Gjennomsnittslønn er ikke nevnt i resultatene som foreløpig er publisert, men medianlønn gir her uansett et bedre bilde av hvor lønna til de fleste informatørene ligger. I tillegg til lønn, viser undersøkelsen f.eks. hva norske informatører får dekt av arbeidsgiver. Over 80% av respondentene får dekt mobiltelefon, mens bare halvparten får dekt internettabonnement. Andre goder som vaskehjelp, barnehageplass og firmabil er relativt sjelden.

En undersøkelse av Kommunikasjonsforeningens medlemsdatabase i fjor sommer viser at nesten 60% er kvinner, og det er grunn til å anta at kvinneandelen kommer til å øke i årene framover i og med at kvinneandelen blant studentene nærmer seg 70%. Selv om tallene kun er basert på medlemsdatabasen, er det grunn til å tro at tallene gjenspeiler den norske virkeligheten relativt godt. For øvrig ser det også ut til å være kvinneflertall i bransjen internasjonalt.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er uheldig for informasjonsbransjen generelt og kvinnelige informatører – som gjør samme jobb som menn – spesielt. ForhÃ¥pentligvis vil resultatene av undersøkelsen være en vekker og dermed bidra til Ã¥ jevne ut og utligne denne urettferdigheten. Det er urovekkende og overraskende at lønnsgapet kun har økt de siste to Ã¥ra.