Kommunikasjon i framtida

Vips var Høstseminaret 2005 over, og det er meningen vi nå skal sitte igjen med smarte tanker rundt hvilke utfordringer vi som arbeider innen faget informasjon & samfunnskontakt kan møte de nærmeste årene. Hovedkonklusjonen er at utviklingen har gått fra én til mange-kommunikasjon (en-veis) til mer to-veis kommunikasjon. I dag og i tida framover vil vi kanskje gå fra «kommunikasjon» til «konversasjon». Det typiske eksempelet som blir dratt fram er blogging, hvor hvem som helst kan skrive om hva som helst – dermed også tema som kan være relevant og ha betydning for organisasjoner. Informatøren må følge med på dette, legge til rette for deltakelse og dialog, og være aktivt med på nye kommunikasjonsarenaer.