Kommunikasjonsrådgiving à la Dilbert

Som et apropos til gårsdagens bloggpost om enkelte kommunikasjonsbyråers evne til å måle verdien av egen virksomhet i overdrevent mange kroner og øre, kjører tegneserien Dilbert en serie striper med Dogbert i rollen som kommunikasjonsrådgiver for tida. Dogberts kommunikasjonsbyrå er etter det jeg vet ikke medlem av Norske informasjonsrådgivere (NIR), men viser uansett stor kreativitet i sitt virke…

Oppdatert 22. og 26. februar.

19. februar:

Dilbert-PR 1

20. februar:

Dilbert-PR 2

21. februar:

Dilbert-PR 3

22. februar:

Dilbert-PR 4

23. februar:

Dilbert-PR 5