Hedret for god kommunikasjon

Kommunikasjonsforeningen-logoPolitioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo ble i dag tildelt Kommunikasjonsprisen for 2006, som er den gjeveste prisen i Kommunikasjonsforeningens årlige kåring av god kommunikasjonsvirksomhet og -praksis innen flere kategorier. Abrahamsen får prisen fordi han ifølge juryen bevisst bruker kommunikasjon i sitt arbeid. Hans personlige kommunikasjonsegenskaper kombinert med innsikt gjør at han får belyst flere sider av sakene når folk trenger reell informasjon å forholde seg til. Juryen trekker også fram at han aktivt bruker kommunikasjon som virkemiddel, også i situasjoner der det ikke nødvendigvis er påkrevd. Slik har han skaffet seg en rolle som gjør at han blir lyttet til i viktige saker og han har evne til å nå gjennom i mediene.

Mesta fikk fagprisen for rekrutteringskampanjen sin, mens Vinmonopolet fikk prisen for beste nettsted 2006. De øvrige prisene gikk til «Norsk politi» for beste interne bedriftsblad, «Oss mennesker imellom» for beste eksterne bedriftsblad, beste design og beste forside, «Magasinguiden» for beste oppslag, «SAS Braathens magasinet» for beste foto og «Gemini» for beste journalistikk.

Det er morsomt at Kommunikasjonsforeningen benytter sjansen til å hedre en kommuniserende ikke-kommunikatør på denne måten, og Abrahamsen er en verdig vinner av årets hovedpris. Tidligere vinnere har vært Jonas Gahr Støre, Knut Jørgen Røed Ødegaard, Frelsesarmeen, Kristin Halvorsen og Kadra.