Stoler du på Wikipedia?

Forskning.no har en interessant artikkel der de stiller spørsmål om vi kan stole på nettleksikonet Wikipedia.

«Et nettleksikon skrevet av hvem som helst, der hvem som helst kan rette oppføringer som ikke er gode nok. I teorien skal oppføringene bygges ut og slipes til helt til de er både innholdsrike og presise. Men fungerer det slik i praksis? Hvordan er Wikipedia egentlig som kunnskapskilde?»
Forskning.no 07.12.2005

For ̴ finne ut mer om dette har de snakket med tre fagfolk som skulle se p̴ egne fagfelter i Wikipedia. De er Рikke overraskende Рnoe delte i synet p̴ hvor bra nettleksikonet egentlig er. Forskning.no har ogs̴ en kommentarartikkel om emnet.

Jeg synes dette er interessant lesing, og det blir trukket fram flere gode poenger i artiklene som mange nettbrukere kan ha nytte av å tenke litt over. Det er f.eks. fare for at Wikipedia ukritisk brukes som kilde i oppgaveskriving på skolen og på høgskole eller universitet, eller av media som også er tilfellet i økende grad.

Denne diskusjonen snevrer seg uansett inn til at du må tenke på akkurat samme måte når du bruker Wikipedia som kilde som du må gjøre med internettkilder generelt: Sjekk kildene dine godt og sammenlign med flere kilder før du tar noe for god fisk. Hvis du f.eks. leser i Wikipedia at en statsleder har en pedofilidom bak seg, bør du med andre ord tenke at «dette høres kanskje ikke helt logisk ut». Dermed sjekker du opplysningene opp mot andre kilder før du konkluderer med noe som helst. Og da vil du utvilsomt få mye glede og nytte ut av Wikipedia!