Lær om internkommunikasjon

En vanlig begynnerfeil for informatører er å undervurdere hvor viktig internkommunikasjon er sammenlignet med medierelasjoner og annen eksternkommunikasjon. Australske Forward PR Guide tar derfor for seg nettopp internkommunikasjon i første kapittel/leksjon. Forward PR Guide er et initiativ som tar sikte på å bli et gratis, nettbasert oppslagsverk for informatører. Første leksjon viser hvorfor internkommunikasjon er noe av det viktigste innen kommunikasjonsvirksomheten i en organisasjon.

I introduksjonen blir begrepet internkommunikasjon greit forklart og definert. Grunnlaget er at kommunikasjon er dialog, ikke monolog – en toveis lytteprosess. Internkommunikasjon er bÃ¥de dialog mellom arbeidsgiver og ansatt, og mellom medarbeidere og medarbeidere. De har ogsÃ¥ med en viktig pÃ¥minnelse til informatører om at kommunikasjon mellom de enkelte medarbeidere nesten alltid er mer effektiv og har større gjennomslagskraft enn noen form for kommunikasjon mellom arbeidsgiver og ansatt (ovenfra og ned).

Leksjonen er relativt kortfattet og går gjennom hovedpunktene informatører bør beherske innen internkommunikasjon. Blant annet listes det opp eksempler på hvilke teknikker og teknologier som finnes i verktøykassa, slik som én-til-én-møter, e-post, intranett, podcaster og nyhetsbrev. Vi får også svar på hvorfor vellykkede organisasjoner bruker mye tid på internkommunikasjon. Enkelt forklart er det fordi medarbeidere selvsagt alltid vil snakke sammen, og derfor er det bedre å være i forkant ved å sette dagsorden og ha en åpen kommunikasjon, enn bare å la skravla gå blant uinformerte ansatte.

Første leksjonen i denne PR-guiden virker lovende for fortsettelsen, og den virker nyttig for både nyutdannede informasjonsstudenter og yrkesaktive informatører som trenger å repetere litt eller fange opp nye poenger.

Via Young PR.

I samme kategori anbefaler jeg for øvrig den norske nettbaserte verktøykassa for informatører, Syskrinet. Syskrinet er Norsk kommunikasjonsforenings nettsted for fagstoff.