Bloggehjelp fra Reportere uten grenser

Organisasjonen Reportere uten grenser (Reporters sans frontières/Reporters Without Borders) har gitt ut en håndbok for bloggere, hvor du kan lære alt du trenger for å starte opp og drive en blogg.

Håndboka er skrevet spesielt for dem som skriver i land hvor sensur er et reelt problem. Derfor inneholder boka for eksempel råd om hvordan du kan blogge uten å bli tatt av myndighetene. Land som Iran og Kina har ganske mange aktive bloggere, noe som kan forklare Reportere uten grensers engasjement. Men land på bunnen av organisasjonens ytringsfrihetsindeks, som Nord-Korea, Cuba og Burma, har foreløpig svært få – om noen – aktive bloggere.