Internettpublisering på Rena

Høgskolen i Hedmark

I dag og i morgen holder jeg kurs i internettpublisering for 1. informasjon & samfunnskontakt ved Høgskolen i Hedmark på Rena. De to kursdagene er en obligatorisk del av kurset «kommunikasjonsferdigheter», hvor studentene lærer praktisk bruk av ulike medier og kommunikasjonskanaler. Temaer er hvorfor informasjonsstudentene må beherske internettkommunikasjon og de lærer praktisk bruk av en reell publiseringsløsning. Til formålet har vi fått låne Idium portalserver gratis.

Brukervennlighet, skriving for skjerm og lukten av informasjon er andre sentrale stikkord for kurset.

Excellence Rena med nye nettsider

Nettverk Excellence Rena (NER) har lansert nye nettsider med ny nettløsning i bunn. Det som bl.a. er nytt er at medlemmene nå skal kunne logge inn og holde de registrerte opplysningene oppdatert selv, i tillegg til at innloggingen gir tilgang til mer innhold som fagartikler og diskusjonsforum.