Podcastmarkedsføring – en god idé?

Gildes podcast i iTunes

Gilde lanserer nå en egen podcast i forbindelse med årets sommerkampanje, i tillegg til at de skal bruke tradisjonelle annonser, egne nettsider, sms og nyhetsbrev i kampanjen. Så vidt jeg har fått med meg, er Gilde den første (?) i Norge som bruker podcast som en aktiv markedsføringskanal på denne måten.

Om ikke annet er dette i hvert fall et interessant eksperiment. Podcasten skal være et matprogram som ukentlig skal presentere en sommermeny. Hvis Gilde greier å få noen til å abonnere og til og med lytte til podcasten mer enn én gang, tror jeg dette eksperimentet oppnår en ganske god markedsføringsverdi i løpet av sommeren. I første rekke gjelder dette de som frivillig måtte finne på å rusle rundt med mp3-spilleren sin og lytte til hva Gilde-kokken har å komme med. Deretter – hvis denne matinteresserte målgruppen liker det de hører – tror jeg podcasten blir en «snakkis» som lett kan spre seg. Dermed har podcast-delen av kampanjen en reell sjanse til å bli den mest effektive kanalen i årets sommerkampanje. Med tanke på omdømmeproblemene de sliter med for tida, kan dette også være med på å skape positiv blest rundt selskapet.

Internasjonalt er podcastmarkedsføring og bruk av podcast som en kanal innenfor informasjon & samfunnskontakt allerede aktivt tatt i bruk og er et fenomen i vekst. IBM er et eksempel på en stor virksomhet som bruker dette til både internkommunikasjon og overfor kunder, og de har til og med egne retningslinjer for bruk av podcast som kommunikasjonskanal. I Sverige har et annet matvareselskap, Arla, også nettopp tatt i bruk podcast som markedsføringskanal.

Det store spørsmålet er selvsagt om flere enn Gilde også bør vurdere podcast som en kanal for markedsføring og/eller informasjon & samfunnskontakt. Podcastmediet kjennetegnes ved at lytteren er «i farta» og ikke minst kontrollerer selv når hun eller han vil høre på. For enkelte virksomheter kan dette være en måte å nå nye målgrupper på, i tillegg til at det kan være en kanal for ytterligere å pleie spesielt interesserte målgrupper virksomheten allerede kommuniserer med – slik jeg vil si Gilde gjør denne sommeren.