Hvem er den norske nettredaktøren?

Den norske nettredaktøren er 36 Ã¥r gammel, tjener 377 000 i Ã¥ret, bestyrer mellom 100 og 500 sider med informasjon og administrerer et nettsted med ca. 10 000 unike brukere i mÃ¥neden. Det viser resultatene fra Nettredaktørundersøkelsen 2006, gjennomført av internettrÃ¥dgiver Nina Furu. Hun stÃ¥r bak nettstedet Nettredaktor.no og har bl.a. skrevet boka Webkommunikasjon som kom ut i fjor høst. 332 norske nettredaktører deltok i undersøkelsen, som ble utført som en spørreundersøkelse i perioden 5. – 15. juni i Ã¥r. Respondentene svarte pÃ¥ spørsmÃ¥l rundt bl.a. lønn, arbeidsoppgaver og ansvarsomrÃ¥der.

Resultatene fra undersøkelsen viser at kjønnsfordelingen for norske nettredaktører er 54 prosent kvinner og 46 prosent menn. Halvparten av redaktørene har ansvar for både eksterne nettsider og intranett. Flertallet er fornøyde med arbeidsoppgavene, men ikke med lønnsnivået. Basert på tallene for medianlønn i Kommunikasjonsforeningens medlemsundersøkelse for 2005, er det grunn til å anta at en gjennomsnittslønn på kr 377 000 er noe lavere enn blant norske informatører ellers.

Når det gjelder stillingstittel, viser Nettredaktørundersøkelsen at «nettredaktør» er mest utbredt. I overkant av 12 prosent innehar denne stillingstittelen, mens rundt 10 prosent kalles «webansvarlig». Mange har den noe unorske tittelen «webredaktør».

Én av tre har overordnet ansvar for innholdet på nettstedet, mens det kun er i overkant av 15 prosent som har lederansvar. Det er overraskende mange som er nettredaktør for relativt små nettsteder; hele 27 prosent av respondentene anslår at de administrerer nettsteder med kun 100-500 sider. Bare fire prosent sier nettstedet har mer enn 10 000 sider.

Nettredaktørundersøkelsen er også omtalt i bloggen Webkommunikasjon.

Økte forskjeller blant informatører

PÃ¥ tross av at flertallet av norske informatører er kvinner, viser Norsk kommunikasjonsforenings medlemsundersøkelse for 2005 faktisk at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte i fjor. Medianlønnen for menn stiger jevnt og trutt, mens kvinnene stÃ¥r stille pÃ¥ 2003-nivÃ¥. Blant utvalget pÃ¥ 1.149 medlemmer av Kommunikasjonsforeningen ligger kvinners medianlønn i intervallet 350-399.000 kroner i Ã¥rslønn, uavhengig av alder og sektor. Mannlige informatørers medianlønn var i fjor 450-499.000, mens det var 400-449.000 i 2003 – en tydelig oppgang.

Gjennomsnittslønn er ikke nevnt i resultatene som foreløpig er publisert, men medianlønn gir her uansett et bedre bilde av hvor lønna til de fleste informatørene ligger. I tillegg til lønn, viser undersøkelsen f.eks. hva norske informatører får dekt av arbeidsgiver. Over 80% av respondentene får dekt mobiltelefon, mens bare halvparten får dekt internettabonnement. Andre goder som vaskehjelp, barnehageplass og firmabil er relativt sjelden.

En undersøkelse av Kommunikasjonsforeningens medlemsdatabase i fjor sommer viser at nesten 60% er kvinner, og det er grunn til å anta at kvinneandelen kommer til å øke i årene framover i og med at kvinneandelen blant studentene nærmer seg 70%. Selv om tallene kun er basert på medlemsdatabasen, er det grunn til å tro at tallene gjenspeiler den norske virkeligheten relativt godt. For øvrig ser det også ut til å være kvinneflertall i bransjen internasjonalt.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er uheldig for informasjonsbransjen generelt og kvinnelige informatører – som gjør samme jobb som menn – spesielt. ForhÃ¥pentligvis vil resultatene av undersøkelsen være en vekker og dermed bidra til Ã¥ jevne ut og utligne denne urettferdigheten. Det er urovekkende og overraskende at lønnsgapet kun har økt de siste to Ã¥ra.