Økt tillit til kommunikasjonsbyråene?

Debatten rundt kommunikasjonsbyråenes rolle fortsetter internt i bransjen. Debatten ble igangsatt av kommunikasjonsrådgiver Ulf-Arvid Mejlænder, som i en Dagbladet-kronikk blant annet stilte spørsmål om hva medieoppslag er verdt og hvorvidt byråene selv praktiserer åpenhetsprinsippene de gjerne anbefaler kundene sine.

Kommunikasjonsforeningen-logoFrode Vik Jensen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen, har delvis gått ut mot Mejlænder påstander i en kronikk publisert på foreningens nettsider og en kortere versjon i Dagbladet. Kommunikasjonsforeningen er en organisasjon for norske kommunikatører som først og fremst arbeider for fagutvikling (undertegnede er medlem, så det er nevnt). Vik Jensen, for øvrig selv en erfaren byråmann i Burson-Marsteller, er enig med Mejlænder i at det også i kommunikasjonsbransjen finnes dårlige utøvere av faget, men at det kontinuerlig pågår en sunn utvikling i bransjen. Ifølge Vik Jensen finnes det nyere undersøkelser enn de Mejlænder bygger kritikken på som viser at utviklingen går i retning av mer åpen kommunikasjon og faglig etterrettelighet.

Norske informasjonsrÃ¥dgivere (NIR) er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyrÃ¥ene, hvor de fleste byrÃ¥ene er medlemmer. Styreleder Hauk Lund i NIR svarer pÃ¥ kritikken ved Ã¥ peke pÃ¥ at veksten i kommunikasjonsrÃ¥dgiverbransjen reflekterer tiltro til bransjen – ikke motsatt. Antall kunder øker, bÃ¥de i privat og offentlig sektor. NÃ¥r det gjelder beskyldningene om hemmelighold, svarer Lund at konfidensialitet rett og slett av og til er nødvendig og riktig av hensyn til kundens sak.

Mejlænder trekker uansett fram noen viktige poeng i kronikken, blant annet at en del rådgivere har en tendens til å overdrive verdien av medieoppslag sammenlignet med andre kommunikasjonstiltak. Det er sannsynligvis også noen som opererer på et tynt faglig grunnlag og som likevel tar seg godt betalt for tjenestene sine, noe som går ut over tilliten til bransjen generelt. En åpen debatt om forholdene i bransjen og faget og fagutvikling, er uansett positivt og vil drive faget og yrkesetikken framover. Det foregår for øvrig også et interessant arbeid med et system for kvalitetssikring av byråene som kanskje kan rydde opp i forhold til de mer useriøse rådgiverne.