Nyttige nettverksverktøy

Forward Podcast-logoI 18. episode av Forward Podcast er det en fin oppsummering av nettverksverktøy – Web 2.0-verktøy – du kan ha nytte av. Podcasten og bloggen Forward PR generelt retter seg først og fremst mot nyutdannede og unge kommunikatører, men denne podcastepisoden er nyttig for andre med interesse for kommunikasjon og nettverksbygging ogsÃ¥.

Paull Young intervjuer i denne episoden Andrea Weckerle, som forklarer hvordan hun bruker en rekke nettbaserte verktøy for å bygge opp og vedlikeholde relasjoner og (det profesjonelle) nettverket sitt. Hun forklarer enkelt hvordan du kan utnytte de positive mulighetene disse såkalte Web 2.0-verktøyene gir.

Weckerle gjennomgår følgende verktøy i denne podcastepisoden:

Weckerle mener blogging er det viktigste, første steget for kommunikatører og andre som vil utnytte mulighetene nettbaserte nettverksverktøy gir, ofte kalt Web 2.0-verktøy. Før du setter i gang med blogging selv, er det en god idé å lese og studere andre blogger en stund for å se hvordan det hele foregår. Når du har en egen blogg viser du over tid hva du kan, hvilke emner du fokuserer på og er interessert i, og om du er god til å skrive og uttrykke deg selv. Gode skriveferdigheter er grunnleggende viktig for kommunikatører, og bloggingen gir god skrivetrening samtidig som du opparbeider kunnskap om hvordan det sosiale nettet fungerer.

En blogg vil være en sentral del av din nettidentitet, mye fordi du kan legge igjen bloggadressen når du kommenterer i andres blogger. Delta i samtalene og debatten i bloggenes kommentarfelter, men prøv å gi reelle bidrag i samtalene, ikke bare si «jeg liker bloggen din». Samtidig vil bloggen være nettidentiteten din i den forstand at den vil være godt synlig når noen googler navnet ditt, en effekt som ikke skal undervurderes.

LinkedIn blir også trukket fram som en viktig del av nettidentiteten til en internettbevisst kommunikatør. Enkelt forklart er LinkedIn ditt profesjonelle nettverk satt i system. Det er et sosialt nettverksverktøy som er en slags utvidet nett-CV, hvor du i tillegg til tradisjonelle CV-greier som utdanning og jobberfaring, har koblinger til for eksempel kolleger og andre bekjente. Disse koblingene er LinkedIns styrke, for du kan blant annet lett se om noen av dine kontakter har koblinger til kontakter du kjenner eller om de har andre kontakter du kan ha nytte av i en eller annen sammenheng. Hvis du vil utvide nettverket ditt, søker du lett etter for eksempel tidligere studiekamerater og kolleger.

I løpet av podcastepisoden gÃ¥r Weckerle og Young som nevnt ovenfor gjennom flere sosiale nettverksverktøy, men jeg har valgt Ã¥ konsentrere meg om blogging og LinkedIn i denne bloggposten. Disse to – spesielt blogging – er slik jeg ser det de viktigste sosiale nettverksverktøyene relatert til nettverksbygging, karriere og jobb.

Lær om internkommunikasjon

En vanlig begynnerfeil for informatører er å undervurdere hvor viktig internkommunikasjon er sammenlignet med medierelasjoner og annen eksternkommunikasjon. Australske Forward PR Guide tar derfor for seg nettopp internkommunikasjon i første kapittel/leksjon. Forward PR Guide er et initiativ som tar sikte på å bli et gratis, nettbasert oppslagsverk for informatører. Første leksjon viser hvorfor internkommunikasjon er noe av det viktigste innen kommunikasjonsvirksomheten i en organisasjon.

I introduksjonen blir begrepet internkommunikasjon greit forklart og definert. Grunnlaget er at kommunikasjon er dialog, ikke monolog – en toveis lytteprosess. Internkommunikasjon er bÃ¥de dialog mellom arbeidsgiver og ansatt, og mellom medarbeidere og medarbeidere. De har ogsÃ¥ med en viktig pÃ¥minnelse til informatører om at kommunikasjon mellom de enkelte medarbeidere nesten alltid er mer effektiv og har større gjennomslagskraft enn noen form for kommunikasjon mellom arbeidsgiver og ansatt (ovenfra og ned).

Leksjonen er relativt kortfattet og går gjennom hovedpunktene informatører bør beherske innen internkommunikasjon. Blant annet listes det opp eksempler på hvilke teknikker og teknologier som finnes i verktøykassa, slik som én-til-én-møter, e-post, intranett, podcaster og nyhetsbrev. Vi får også svar på hvorfor vellykkede organisasjoner bruker mye tid på internkommunikasjon. Enkelt forklart er det fordi medarbeidere selvsagt alltid vil snakke sammen, og derfor er det bedre å være i forkant ved å sette dagsorden og ha en åpen kommunikasjon, enn bare å la skravla gå blant uinformerte ansatte.

Første leksjonen i denne PR-guiden virker lovende for fortsettelsen, og den virker nyttig for både nyutdannede informasjonsstudenter og yrkesaktive informatører som trenger å repetere litt eller fange opp nye poenger.

Via Young PR.

I samme kategori anbefaler jeg for øvrig den norske nettbaserte verktøykassa for informatører, Syskrinet. Syskrinet er Norsk kommunikasjonsforenings nettsted for fagstoff.