Evaluerer kvaliteten på offentlige nettsteder

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er godt i gang med årets kvalitetsvurdering av 700 kommunale og statlige nettsteder. Evalueringen er en viktig del av direktoratets arbeid for å få offentlige aktører til å oppfylle krav om godt innhold, universell tilgjengelighet og brukskvalitet. De viktigste sidene ved offentlig nettkommunikasjon innen kategoriene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold blir evaluert.

I en artikkel skrevet av undertegnede i fagbladet Kommunikasjon nr. 5/2009, kan du lese mer om Difis kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.

Resultatene fra årets kvalitetsvurdering blir offentliggjort på konferansen «Kvalitet på nett» 3. desember.

Mer informasjon om årets kåring, kriteriesettene og verktøyene Difi bruker, finner du på Difis nettsider. Resultater fra tidligere års kåringer er å finne på Norge.no.

Se også Kommunikasjon nr. 5/2009.