Ikke bruk e-post – få ting gjort

E-post legger beslag på tida vår og hindrer ekte handling, mener Bob Geldof. Uttalelsen kom under konferansen «Talk less, do more» i regi av ?WhatIf!. Konferansen hadde samlet sammen foredragsholdere som ikke bare snakker om ting, men gjør noe med dem, ifølge ?WhatIf!. Geldof var altså en av disse. Han sa blant annet at det arbeidstakere utretter i løpet av en dag, henger sammen med antallet e-poster de igorerer. Poenget hans er at dess færre e-post du svarer på, dess mer arbeid får du gjort. Han sa også at dårlig formulerte e-poster kan forårsake alvorlig forretningsmessig skade, så rådet hans er enkelt: ikke bruk e-post.

Dagbladet.no omtaler for øvrig også denne saken i dag, men dessverre fant jeg ikke den pene ironien jeg håpte på. Arikkelen er altså dessverre ikke på lista over dagens mest tipsede saker (via e-post), i hvert fall ikke nå i skrivende stund (16.11.2005 kl 1415).

Geldof har tidligere sagt at han ikke liker mandager, men det er det også lite å gjøre med. Mandager er uunngåelig hver eneste uke, året rundt. Og e-post strømmer inn og krever sin solide dose oppmerksomhet på jobben. Trass i at Geldof har oppnådd noe mer i livet enn undertegnede, tror jeg neppe jeg kommer til å kutte ut e-post med det første…