Balanse mellom informatører og journalister?

Innsalg er tydeligvis ukas tema, og Bad Hack Blog har som mål å skape balanse i forholdet mellom informatører og journalister. Dette er dermed også en motreaksjon på tidligere omtalte Bad Pitch Blog, hvor informatørers dårlige innsalg altså blir trukket fram. En historie har alltid (minst) to sider, og i Bad Hack Blog er søkelyset satt på informatørers erfaringer fra møter med journalister. Dette er historier om journalister sett fra informatørers ståsted, og poenget er å få fram at det selvsagt også finnes dårlige, late og kunnskapsløse journalister – ikke bare informatører, som f.eks. Bad Pitch Blog kan gi inntrykk av.

Bloggen skrives av en eller flere anonyme informatører og ser ut til å være basert i Storbritannia. De lover ikke å navngi journalistene som trekkes fram, og bloggen blir sannsynligvis mest underholdende for dem som har en viss kjennskap til bransjen og som kanskje kan bedrive kvalifisert gjetning om hvem det snakkes om.

Uttrykket «hack and flak» er et uformelt uttrykk som beskriver forholdet mellom journalister (hack) og informatører (flak eller flack). «Hacks» er i hovedsak journalister innen IT- og teknologimedier, ikke nødvendigvis journalister generelt. «Flaks» er informatører som jobber med medierelasjoner, f.eks. i kommunikasjonsbyrå hvor flak’en arbeider hardt for å gi klientene mest mulig publisitet for pengene. Et hack/flak-forhold har med andre ord mange sider…

Som et norsk apropos til «hack and flak» vil jeg trekke fram Sigurd Allern, som har beskrevet forholdet mellom informatører og journalister i doktoravhandlingen og boka Når kildene byr opp til dans fra 1997. En del av innholdet er sannsynligvis relevant for norske forhold også i dag.