Oversetterhjelp fra Google

I og med at Google driver med det meste her i verden, skulle det bare mangle at de også driver med oversetting mellom ulike språk. Tjenesten Google Translate (kalt «Google Oversetter» i den norskspråklige versjonen) tilbyr per i dag automatisk, maskinell oversettelse mellom 23 språk, blant annet norsk (kun bokmål), engelsk, kinesisk, russisk og spansk.

For å teste om Google Translate kan fungere som oversetterhjelp fra for eksempel norsk til engelsk, testet jeg oversetting av mitt forrige blogginnlegg. Resultatet ble – for å si det pent – noe varierende.

Originalen av det første avsnittet:

Sosiale medier til glede og nytte

Sliter du med å holde oversikt over de (alt for) mange nettjenestene du etter hvert er blitt medlem av? Er det vanskelig å vite hvilken strategi du skal legge opp til for å ha glede og nytte av tjenestene? Bloggen Stepcase Lifehack lister opp ni råd som kan hjelpe deg til å finne veien ut av kaoset i den sosiale nettverdenen.

Googles oversettelse av det samme avsnittet fra norsk til engelsk:

The Social media for the benefit and the benefit

Sliter you to keep track of the (far too) many web you has become a member of? Is it difficult to know what strategy to add up to enjoy and benefit from the services? Your blog Lifehacker Stepcase lists nine advice that can help you to find their way out of the chaos in the social nettverdenen.

Engelsklæreren vil neppe gi meg spesielt høy karakter for dette avsnittet. Likevel ser jeg for meg et bruksområde der Googles oversettertjeneste kan hjelpe meg til å få et kjapt innblikk i hva en tekst på andre språk enn norsk og engelsk handler om. Tidligere har jeg brukt gode, gamle Babelfish til samme formål, men denne tjenesten mangler norsk og dermed kommer jeg til å bruke Google framover.

I god Web 2.0-brukermedvirkning-ånd er det for øvrig mulig å foreslå bedre oversettelser av det som kommer ut av Google-oversetteren, setning for setning. Dette vil potensielt kunne forbedre tjenesten på sikt, vel å merke hvis vi nettbrukere ønsker å gjøre enda mer gratisarbeid for Google.