Web 2.0 for kommunikatører

Kommunikasjon 2.0-illustrasjon
I Kommunikasjon nr. 4/2007 stod artikkelen «Kommunikasjon 2.0 – nye nettmuligheter for kommunikatører» på trykk, forfattet av undertegnede. Nå er artikkelen altså også tilgjengelig på nett, noen uker etter papirutgaven. Kommunikasjon er medlemsblad i Kommunikasjonsforeningen og fagblad for norske kommunikatører.

I artikkelen prøver jeg å sette søkelyset på hvilke muligheter de nye nettjenestene gir for norske kommunikatører, altså for dem som arbeider innen informasjon og samfunnskontakt – eller «public relations» som fagområdet heter på utenlandsk. Artikkelen går gjennom eksempler på såkalte Web 2.0-tjenester du som kommunikatør bør kjenne til, blant annet fordi du må vurdere om slike nettjenester faktisk er noe virksomheten du arbeider for bør være til stede i. Uansett er det viktig å følge med og være oppdatert på trender på internett og andre kommunikasjonskanaler, selv om det ikke nødvendigvis alltid er direkte relevant for virksomheten din.

Takk til Jon Hoem ved Høgskolen i Bergen og Torill Mortensen ved Høgskulen i Volda, som jeg intervjuet i anledning artikkelen.

2 thoughts on “Web 2.0 for kommunikatører”

  1. Pingback: fosseng.info

Comments are closed.