Web Magasin – et førsteinntrykk

Forside «Web Magasin» 01/2007Sent, men godt (?) – nå har jeg endelig fått sett gjennom første utgave av den første norskspråklige papirpublikasjonen for nettkommunikatører, Web Magasin. Bladet ble lansert 14. september, men om ikke annet rakk jeg å blogge litt før andre utgave kommer ut 10. desember. Uansett er det jo litt i seneste laget med en anmeldelse av bladet, men pytt sann.

Generelt er det i bunn og grunn positivt at det kommer mer norskspråklig stoff innen nettkommunikasjon, uavhengig av om det er papirbasert som i dette tilfellet, på nett, på konferanser eller andre fora. Det finnes mye bra innen fagområdet på engelsk spesielt, men i og med at det ikke er alle som liker like godt å lese fagstoff på utenlandsk, er Web Magasin et positivt tiltak for å øke tilgangen på norskspråklig stoff om nettkommunikasjon. Dessuten kan et slikt blad bidra til å vise vei i informasjonsstrømmen, det vil si trekke fram emner som for eksempel er spesielt relevante for norske forhold akkurat nå.

Søkelyset i første utgave er satt på å gjøre nettkommunikatører mer bevisste ved innkjøp av tjenester og produkter som for eksempel publiseringsløsninger og søkemotoroptimalisering. Dette er et viktig tema, blant annet «godt» illustrert av den såkalte Prioritet-saken. Disse artiklene er skrevet med et enkelt språk og med nyttige sjekklister, som gjør det enkelt for eksempel å presentere og bruke kunnskapen på egen arbeidsplass. Ellers virker ekspertpanelet – hvor leserne kan sende inn ulike nettrelaterte spørsmål – som et bra tiltak. Det er også smart at bladet har en ordliste hvor en del ord og uttrykk blir forklart, og lista blir sikkert utvidet etter hvert som leserne sender inn tips. Det første som falt meg inn da jeg såg gjennom ordlista er i hvert fall at triggerord mangler. Dette er et uttrykk som blir brukt en del i bladet og i internettfaget for tida, men det er nok fremdeles en del lesere som aldri har hørt ordet før.

En del av stoffet i denne utgaven virker på meg dog delvis å bære preg av reproduksjon. Hvis du har vært på foredrag eller kurs i det siste, eller kanskje besøkt nettsteder som Nina Furus Nettredaktor.no, har du hørt og lest mye av stoffet før. Hvis bladet skal ha livets rett på sikt, bør de satse mer på mer eksklusivt stoff – artikler med et innhold som først er publisert i bladet, ikke presentert i andre fora tidligere.

For meg trekkes helheltsinntrykket av bladet også noe ned på grunn av noen trykkfeil her og der, for eksempel i annonsen for Nettredaktor.nos kurs der det mangler en del ø-er i teksten. Og «i følge» og «ifølge» har fremdeles to ulike betydninger. Slike problemer er heldigvis enkle å rette opp i framtidige utgaver, men det er kanskje bare å forvente litt språkproblemer når tittelen på bladet i seg selv er en skrivefeil..? Og når vi først snakker om tittelen, på nettsidene bruker de faktisk både «Web Magasin» og «WebMagasin» om hverandre.

Andre utgave av bladet, som altså kommer 10. desember, skal sette et spesielt søkelys på nettredaktørrollen. Det burde i hvert fall passe undertegnede godt. I denne utgaven skal blant annet Martin Bekkelund skrive om tilgjengelighet. Uansett, uavhengig av mitt inntrykk av første utgave, venter jeg spent på fortsettelsen og bladets utvikling videre.

2 thoughts on “Web Magasin – et førsteinntrykk”

  1. Helt enig med deg at første utgave av Web Magasin ikke hadde så mye nytt stoff, for den som har vært innom nettredaktor.no før… Jeg er heller ikke så begeistret for et så engelsk navn på et norsk blad. Men det blir spennende å se hva nummer 2 har å by på.

  2. Nummer 2 skal jo som nevnt omhandle nettredaktørrollen, så det er vi vel om ikke annet forpliktet til å sjekke ut… Blir i hvert fall interessant å se om kvaliteten er noe forbedret sammenlignet med første utgave, for vi skal kanskje ikke legge alt for mye vekt på første nummer av en ny publikasjon når det gjelder kvalitet på innhold.

Comments are closed.