Bloggsfæren fyller ti år

Internettfenomenet og kommunikasjonskanalen blogger kan i disse dager feire tiårsjubileum, ifølge avisa Guardian. Avisa lister opp en rekke hendelser eller milepæler fra 1997 til i dag, og starter med Dave Winers Scripting News som kom på nett 1. april 1997. Scripting News regnes av enkelte som den første bloggen, selv om begrepet weblogg ifølge Wikipedia ikke ble lansert før senere samme år – og «blogging» i 1999. Det kan dessuten argumenteres for at fenomenet blogging startet enda tidligere, for eksempel i form av nettdagbøker. Sett i lys av dette kan blant andre Justin Hall, som begynte med nettbasert dagbok i 1994, ses på som en av de første bloggerne.

Guardian-artikkelen har en mange referanser og hendelser blogginteresserte kan se nærmere på, men opprettelsen av Blogger.com i 1999 er for meg en sentral milepæl det er verdt å gi ekstra oppmerksomhet. Dette gjorde det enkelt for «hvem som helst» (også kjent som «folk flest») å opprette en egen blogg i løpet av få minutter, enten på Bloggers domene blogspot.com eller eget domene. Dette og framveksten av andre bloggverktøy som er enkle i bruk, førte til bloggsfærens eksplosive vekst. Ifølge Technoratis bloggsfærens tilstand-rapport for april er det per i dag mer enn 70 millioner blogger i verden, og tallet øker fremdeles minutt for minutt.

For øvrig kan undertegnede feire fireårsjubileum som blogger i høst, men før den tid har jeg holdt på med mer eller mindre vellykkede varianter av såkalte «hjemmesider» siden sånn cirka 1998 (tror jeg).

One thought on “Bloggsfæren fyller ti år”

Comments are closed.