Økt tillit til kommunikasjonsbyråene?

Debatten rundt kommunikasjonsbyråenes rolle fortsetter internt i bransjen. Debatten ble igangsatt av kommunikasjonsrådgiver Ulf-Arvid Mejlænder, som i en Dagbladet-kronikk blant annet stilte spørsmål om hva medieoppslag er verdt og hvorvidt byråene selv praktiserer åpenhetsprinsippene de gjerne anbefaler kundene sine.

Kommunikasjonsforeningen-logoFrode Vik Jensen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen, har delvis gått ut mot Mejlænder påstander i en kronikk publisert på foreningens nettsider og en kortere versjon i Dagbladet. Kommunikasjonsforeningen er en organisasjon for norske kommunikatører som først og fremst arbeider for fagutvikling (undertegnede er medlem, så det er nevnt). Vik Jensen, for øvrig selv en erfaren byråmann i Burson-Marsteller, er enig med Mejlænder i at det også i kommunikasjonsbransjen finnes dårlige utøvere av faget, men at det kontinuerlig pågår en sunn utvikling i bransjen. Ifølge Vik Jensen finnes det nyere undersøkelser enn de Mejlænder bygger kritikken på som viser at utviklingen går i retning av mer åpen kommunikasjon og faglig etterrettelighet.

Norske informasjonsrÃ¥dgivere (NIR) er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyrÃ¥ene, hvor de fleste byrÃ¥ene er medlemmer. Styreleder Hauk Lund i NIR svarer pÃ¥ kritikken ved Ã¥ peke pÃ¥ at veksten i kommunikasjonsrÃ¥dgiverbransjen reflekterer tiltro til bransjen – ikke motsatt. Antall kunder øker, bÃ¥de i privat og offentlig sektor. NÃ¥r det gjelder beskyldningene om hemmelighold, svarer Lund at konfidensialitet rett og slett av og til er nødvendig og riktig av hensyn til kundens sak.

Mejlænder trekker uansett fram noen viktige poeng i kronikken, blant annet at en del rådgivere har en tendens til å overdrive verdien av medieoppslag sammenlignet med andre kommunikasjonstiltak. Det er sannsynligvis også noen som opererer på et tynt faglig grunnlag og som likevel tar seg godt betalt for tjenestene sine, noe som går ut over tilliten til bransjen generelt. En åpen debatt om forholdene i bransjen og faget og fagutvikling, er uansett positivt og vil drive faget og yrkesetikken framover. Det foregår for øvrig også et interessant arbeid med et system for kvalitetssikring av byråene som kanskje kan rydde opp i forhold til de mer useriøse rådgiverne.

2 thoughts on “Økt tillit til kommunikasjonsbyrÃ¥ene?”

 1. Fosseng – dette var en meget god post.

  Jeg er likevel ikke helt enig med Hauk Lund at veksten i kommunikasjonsr̴dgiverbransjen reflekterer tiltro til bransjen Рikke motsatt.
  Grunnen til dette er nok at bÃ¥de man bÃ¥de i privat og offentlig sektor først de senere Ã¥rene har fÃ¥tt øynene opp for kommunikasjonsbransjen, og ikke bare reklamebyrÃ¥ene. Man ønsker Ã¥ prøve ut noe “nytt”.

  Etter selv Ã¥ ha jobbet i et av de større PR- og kommunikasjonsbyrÃ¥ene i Norge, vet jeg at svært mange ikke helt visste hva kommunikasjonsbyrÃ¥ene kunne bidra med – spesielt innenfor det offentlige. Men likevel var viljen til Ã¥ prøve dette “nye” stor. Ergo har man ogsÃ¥ fÃ¥tt en vekst. I tillegg har bÃ¥de byrÃ¥ene og de enkeltstÃ¥ende kommunikasjonsrÃ¥dgiverne blitt flinkere til Ã¥ markedsføre seg selv, noe som ogsÃ¥ vil gi en vekst.

  Jeg tror at man fortsatt vil se en stor vekst over hele kommunikasjons-linja i Norge i et par år til. Dette henger også sammen med at det er gode tider både i næringsliv og det offentlige.

  En ting jeg virkelig har oppdaget etter å ha gått fra kommunikasjonsarbeid i byrå, til å utøve kommunikasjons-/informasjonsrådgivning innenfor det offentlige er at det finnes mange dårlige bestillere. Man kjenner ikke tilbudene godt nok, og shopper tjenester i god tro. I mange tilfeller går det bra, i andre tilfeller blir det fort veldig dyrt. På kort sikt tjener bransjen på det, men på lengre sikt vil det lønne seg å hjelpe bestiller i større grad med hva de egentlig trenger.

  I byråsammenheng møtte jeg ved flere anledninger kunder som hadde vært innom både to og tre byråer uten å få den ønskede effekten. Om de fikk det der jeg jobbet, er jeg selvsagt ikke rett mann til å besvare.

  Egoisten
  – Ã…tgaumsforvaltar

 2. Det er et interessant poeng at veksten blant annet kan skyldes at kommunikasjonsbyr̴er i seg selv er relativt nytt her p̴ berget. Det er ogs̴ viktig det du sier om at kundene ogs̴ m̴ bli flinkere til rett og slett ̴ vite og understreke hva de er ute etter Рog hva de ikke har behov for.

Comments are closed.