For mye engelsk på internett

Rundt 90 prosent av de vel 6.000 språkene som er i bruk i dag, er ikke representert på internett. Yoshinori Imai i kringkastingsselskapet NHK i Japan (tilsvarende NRK i Norge) frykter dette fører til at store befolkningsgrupper havner på sidelinja uten tilgang til informasjon og kunnskap, og at dette derfor bygger opp under en informasjonskløft som bare er økende.

På et FN-forum hvor temaet var kontroll over internett understreket flere eksperter at den utstrakte bruken av engelsk på internett må tas opp til vurdering før andre språk blir presset ut. Frykten er at kunnskap utviklet gjennom århundrer med menneskelig utvikling kan forsvinne for alltid.

For eksempel oppstår det problemer når ikke-engelske nettsteder utvikles, fordi html og andre programmeringsspråk relevant for internett stort sett er basert på engelske ord og forkortelser. Mennesker i Vesten ser ikke på dette som et problem, men for personer som ikke kan engelsk vanskeliggjør dette publisering og nettsideutvikling og dermed muligheten til å være en del av informasjonssamfunnet.

Det kan for eksempel være vanskelig nok å få de norske bokstavene æ, ø og å til å oppføre seg pent på internett, men jeg skjønner godt at nettbruk, publisering og nettkommunikasjon er mye mer vanskelig for dem som kan lite eller ingen engelsk. For fullt utbytte av internetts herligheter er du rett og slett avhengig av noenlunde greie engelskkunnskaper.

Mitt bittelille bidrag på vegne av det norske språket er om ikke annet at jeg skriver denne bloggen på norsk, selv om potensialet for flere lesere enn de tre jeg har i dag selvsagt er større dersom jeg skriver om internettkommunikasjon og beslekta emner på engelsk. Jeg prøver også bevisst å bruke norske ord og uttrykk på bekostning av engelskrelaterte der det er mulig, eksempelvis «nyhetsstrøm» i stedet for «RSS-feed» og «nettredaktør» i stedet for «webredaktør».