Den norske kommunikatøren

Norsk kommunikasjonsforening har kommet fram til hvem den gjennomsnittlige norske kommunikatøren er. Hun er en kvinne mellom 30 og 40 år bosatt på Østlandet, og har mer enn tre års høyere utdanning bak seg – gjerne med spesialisering innen informasjon & samfunnskontakt. Gjennomsnittskommunikatøren har rundt sju års arbeidserfaring og tjener omtrent 450 000 i året. Dette viser undersøkelser Kommunikasjonsforeningen har utført i år. Utdrag fra undersøkelsene presenteres i siste utgave av foreningens medlemsblad, Kommunikasjon nr. 4/2006.

Kommunikatørene oppgir at de arbeider strategisk tett på ledelsen, men det viser seg likevel at arbeidet domineres av oppgaver som internkommunikasjon og mediekontakt. Selv om kommunikatørene – eller informatørene som de (ehm, vi) ofte også kalles – anser sitt faglige nivå for å være høyt, føler de fleste at yrkets status er midt på treet. Mange av kommunikatørene arbeider nettverksbasert og bruker sine kontakter aktivt for å lykkes i jobben.

På den mer kuriøse sida foretrekker kommunikatørene å lytte til NRK P2 og se på NRK2. Samtidig viser undersøkelsene at denne yrkesgruppen har liten tiltro til mediene generelt, en tillit som er gradvis svekket i løpet av de siste ti åra. Det kan enten bety at kommunikatørene vet at det er alt annet enn gravende journalister som står bak nyhetsoppslagene, eller at de rett og slett sliter med innsalget til mediene…

For øvrig viste Kommunikasjonsforeningens medlemsundersøkelse for 2005 at selv om gjennomsnittskommunikatøren er kvinne, opplever faget faktisk at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i kvinners disfavør – ikke utlignes som burde være det naturlige.