Nettredaktørens ABC

Nettredaktørens ABCHvis du trenger en enkel innføring i grunnprinsippene for nettredaktørvirket, anbefaler jeg Nettredaktørens ABC som den svenske internettrådgiveren Fredrik Wackå står bak. «Webbredaktörens ABC» er en nedlastbar publikasjon i PDF-format med følgende hovedpunkter:

  • Skriving for nett
  • Redigering av tekst
  • Strukturering
  • Opphavsrett pÃ¥ nett
  • Publisering av personopplysninger
  • Lenker
  • Søkemotorer
  • Det redaksjonelle arbeidet
  • En sjekkliste for ferdige nettsider

Wackå skriver kortfattet og enkelt innenfor emnene ovenfor, og presenterer på denne måten i grove trekk hva en nettredaktør bør kunne. I og med at «Webbredaktörens ABC» er skrevet på svensk og ut fra svenske forhold, passer den også godt inn i virkelighetsbildet til norske nettredaktører eller informatører som helt eller delvis arbeider med nettmediet. For eksempel stemmer kapitlene om opphavsrett og personopplysninger også med norske forhold. De andre kapitlene er mer universelle, og passer dermed godt for nettredaktører generelt. Publikasjonen passer også bra som et utgangspunkt nettredaktører kan bruke for å utarbeide for eksempel en manual eller ei smørbrødsliste for kolleger som er bidragsytere til inter- og intranettsider. I et slikt tilfelle vil prinsipper for skriving for nett først og fremst være aktuelt å framheve.

«Webbredaktörens ABC» er utgitt med en såkalt Creative Commons-lisens, som betyr at du kan dele publikasjonen med så mange du vil så lenge det ikke er til kommersielt bruk.