Fem hovedpunkter for intranettstrategien

James Robertson understreker viktigheten av Ã¥ ha en enkel strategi for organisasjonens intranett. Han trekker fram fem hovedpunkter han mener mÃ¥ vektlegges for Ã¥ gjøre intranettstrategien enkel Ã¥ forholde seg til, slik at den blir forstÃ¥tt og fulgt av medarbeiderne. Ã…rsaken er at det ofte ligger en vedtatt strategi og faste prosedyrer for intranettsatsingen, som den/de som arbeider med intranettet sliter med Ã¥ gjennomføre fordi det for eksempel er for komplisert og byrÃ¥kratisk. Dette kan være til hinder for Ã¥ utvikle strategier som fungerer mye bedre for den/de som arbeider med intranettet – og sÃ¥nn sett for intranettløsningen i seg selv.

En intranettstrategi bør være en enkel beskrivelse av hvordan intranettet skal fungere og hvordan det skal administreres, vedlikeholdes og videreutvikles. Strategidokumentet bør ikke være over en vanlig A4-side i lengde og designet for alle i organisasjonen som har noe med intranettet å gjøre, eksempelvis innholdsleverandører/forfattere. Ansvaret for strategien bør ligge i intranettredaksjonen, ikke i ledelsen. Hovedmålet for strategien må være å gi svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, og være et verktøy for å løse vanskelige problemstillinger.

James Robertsons fem hovedpunkter for intranettstrategien:

 1. Hovedsiden
  Alle deler av organisasjonen ønsker mest mulig at «sitt» omrÃ¥de pÃ¥ hovedsiden. Strategien mÃ¥ derfor si hva som hører hjemme og – mer viktig – hva som ikke hører hjemme pÃ¥ hovedsiden.
 2. Førstegangspublisering
  Intranett må være hovedkilde, dvs. der hvor informasjonen publiseres først. Hvis informasjonen er kommunisert tidligere, for eksempel via e-post, skal den ikke publiseres på intranett etterpå.
 3. Strategi for informasjonsadministrasjon
  Organisasjonen må ha en enkel strategi på én side for hvert informasjonshåndteringssystem som er i bruk, slik at medarbeiderne kan vite hva som skal brukes når.
 4. Oppskrift for forfattere
  En enkel «smørbrødsliste» beregnet på innholdsleverandører/forfattere må være tilgjengelig. Denne beskriver kort hvordan du skriver, hvordan du bruker publiseringsløsningen og hvem du kan spørre for å få hjelp.
 5. Eierskap
  Det må være klart hvem i organisasjonen som har ansvaret for å drifte, administrere og videreutvikle intranettet. Dette kan for eksempel være en fast intranettredaksjon eller en intranettredaktør med overordnet ansvar.

Via bloggen elearningpost.