Hvem er den norske nettredaktøren?

Den norske nettredaktøren er 36 Ã¥r gammel, tjener 377 000 i Ã¥ret, bestyrer mellom 100 og 500 sider med informasjon og administrerer et nettsted med ca. 10 000 unike brukere i mÃ¥neden. Det viser resultatene fra Nettredaktørundersøkelsen 2006, gjennomført av internettrÃ¥dgiver Nina Furu. Hun stÃ¥r bak nettstedet Nettredaktor.no og har bl.a. skrevet boka Webkommunikasjon som kom ut i fjor høst. 332 norske nettredaktører deltok i undersøkelsen, som ble utført som en spørreundersøkelse i perioden 5. – 15. juni i Ã¥r. Respondentene svarte pÃ¥ spørsmÃ¥l rundt bl.a. lønn, arbeidsoppgaver og ansvarsomrÃ¥der.

Resultatene fra undersøkelsen viser at kjønnsfordelingen for norske nettredaktører er 54 prosent kvinner og 46 prosent menn. Halvparten av redaktørene har ansvar for både eksterne nettsider og intranett. Flertallet er fornøyde med arbeidsoppgavene, men ikke med lønnsnivået. Basert på tallene for medianlønn i Kommunikasjonsforeningens medlemsundersøkelse for 2005, er det grunn til å anta at en gjennomsnittslønn på kr 377 000 er noe lavere enn blant norske informatører ellers.

Når det gjelder stillingstittel, viser Nettredaktørundersøkelsen at «nettredaktør» er mest utbredt. I overkant av 12 prosent innehar denne stillingstittelen, mens rundt 10 prosent kalles «webansvarlig». Mange har den noe unorske tittelen «webredaktør».

Én av tre har overordnet ansvar for innholdet på nettstedet, mens det kun er i overkant av 15 prosent som har lederansvar. Det er overraskende mange som er nettredaktør for relativt små nettsteder; hele 27 prosent av respondentene anslår at de administrerer nettsteder med kun 100-500 sider. Bare fire prosent sier nettstedet har mer enn 10 000 sider.

Nettredaktørundersøkelsen er også omtalt i bloggen Webkommunikasjon.

One thought on “Hvem er den norske nettredaktøren?”

Comments are closed.