Overraskende stor forskjell på trege og raske nettbrukere

Den tregeste fjerdedelen av nettbrukerne bruker 2,4 ganger lengre tid på å utføre oppgaver på internett enn den raskeste fjerdedelen av nettbrukerne. Funnene er basert på brukerundersøkelser gjort ved hjelp av måling av øyebevegelsene til nettbrukere (eyetracking).

Når det gjelder annen bruk av datamaskiner, viser undersøkelsene at tekstbehandling er det enkleste, dvs. at forskjellen mellom trege og raske brukere er minst. Grunnleggende bruk av datamaskiner har litt større forskjell mellom trege og raske brukere, mens det er enda større forskjell når det kommer til informasjonssøk (enkel bruk av søkemotorer). Uføring av oppgaver på nett kommer deretter på neste plass, til slutt etterfulgt av programmering hvor forskjellen mellom trege og raske brukere er størst.

Jakob Nielsen mener de store forskjellene mellom trege og raske nettbrukere er veldig uheldig, ganske enkelt fordi dette viser at mange brukere har mindre utbytte og en dårligere opplevelse av å bruke nettsider enn andre. Dette skaper dermed en kunnskapskløft mellom rutinerte, raske nettbrukere og de mange som henger etter. Nielsens kjepphest er som alltid brukervennlighet (usability). Han mener derfor årsaken til at mange har problemer med å utføre oppgaver på nett, er dårlig brukervennlighet. Det er vanskelig å si seg uenig med dette synet, for nettsider må selvsagt tilpasses de ulike målgruppene. Nettsider som brukes av nettvante målgrupper kan trygt ha en høyere brukerterskel enn f.eks. offentlige nettsider hvor «hele» befolkningen er målgruppa. Det er viktig å huske at også intranettløsninger må være så brukervennlig at alle de ulike yrkesgruppene i organisasjonen får fullt utbytte og nytte av verktøyet.