Økte forskjeller blant informatører

PÃ¥ tross av at flertallet av norske informatører er kvinner, viser Norsk kommunikasjonsforenings medlemsundersøkelse for 2005 faktisk at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte i fjor. Medianlønnen for menn stiger jevnt og trutt, mens kvinnene stÃ¥r stille pÃ¥ 2003-nivÃ¥. Blant utvalget pÃ¥ 1.149 medlemmer av Kommunikasjonsforeningen ligger kvinners medianlønn i intervallet 350-399.000 kroner i Ã¥rslønn, uavhengig av alder og sektor. Mannlige informatørers medianlønn var i fjor 450-499.000, mens det var 400-449.000 i 2003 – en tydelig oppgang.

Gjennomsnittslønn er ikke nevnt i resultatene som foreløpig er publisert, men medianlønn gir her uansett et bedre bilde av hvor lønna til de fleste informatørene ligger. I tillegg til lønn, viser undersøkelsen f.eks. hva norske informatører får dekt av arbeidsgiver. Over 80% av respondentene får dekt mobiltelefon, mens bare halvparten får dekt internettabonnement. Andre goder som vaskehjelp, barnehageplass og firmabil er relativt sjelden.

En undersøkelse av Kommunikasjonsforeningens medlemsdatabase i fjor sommer viser at nesten 60% er kvinner, og det er grunn til å anta at kvinneandelen kommer til å øke i årene framover i og med at kvinneandelen blant studentene nærmer seg 70%. Selv om tallene kun er basert på medlemsdatabasen, er det grunn til å tro at tallene gjenspeiler den norske virkeligheten relativt godt. For øvrig ser det også ut til å være kvinneflertall i bransjen internasjonalt.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er uheldig for informasjonsbransjen generelt og kvinnelige informatører – som gjør samme jobb som menn – spesielt. ForhÃ¥pentligvis vil resultatene av undersøkelsen være en vekker og dermed bidra til Ã¥ jevne ut og utligne denne urettferdigheten. Det er urovekkende og overraskende at lønnsgapet kun har økt de siste to Ã¥ra.

3 thoughts on “Økte forskjeller blant informatører”

  1. Hello
    This is Sun ho Shim is own the blog ‘women in PR’.
    Thank you for your email.
    Keep up the good work as well.
    Keep in touch us!!

Comments are closed.