2005: Det digitale menneskets år

2005 var det første året hvor vi virkelig begynte å gjøre mer enn bare å snakke og sende tekstmeldinger med mobiltelefonene våre. Vi tok bilder, delte dem med andre og sendte ut rapporter om verden rundt oss sett fra vårt ståsted. Blogging og podcasting viser også hvordan vanlige mennesker kan spille roller som reportere og kommentatorer. 2005 var dermed året «gutta på gølvet» begynte å utfordre de som tradisjonelt har vært innholdsleverandører innen f.eks. nyheter, musikk og film.

En vanlig forbruker er endret til et menneske som spiller en mer viktig rolle, noe som blant annet fører til at tradisjonelle medier mer og mer åpner opp for toveiskommunikasjon og inkluderer flere stemmer enn bare journalistenes. Et tydelig eksempel på vanlige mennesker som reportere er de mange bildene og filmsnuttene fra flodbølgekatastrofen i Asia 2. juledag 2004, som ble gjort tilgjengelige for publikum gjennom ulike medier. Det samme såg vi under orkanen Katrina i USA, hvor mange blant annet fortalte om opplevelsene sine gjennom blogger.

Dette er en spennende utvikling som vil sannsynligvis bare vil fortsette, og som mer og mer kommer til å utfordre tradisjonelle mediers posisjon blant folk flest. Forhåpentligvis vil utviklingen også være med på å sikre god bredde i nyhetsbildet og gjøre det vanskelig for sterke aktører eksempelvis å dysse ned «uheldige» historier.

One thought on “2005: Det digitale menneskets Ã¥r”

Comments are closed.