Informatøren som skillpadde

På grunn av internett arbeider informatører på mange måter mye raskere nå enn før internett ble et naturlig verktøy. En del arbeidsoppgaver tar bare en brøkdel av tida det tok før internettbruken bredde om seg, noe som blant annet fører til at vi får gjort mer enn før. Dette har ført til at vi også har veldig høye forventninger til at arbeidsoppgavene vi skal gjøre, må utføres raskest mulig – vi tar det for gitt at det skal gå raskt. Dette er ikke bare positivt, advarer kommunikasjonsrådgiver Tom Murphy, som står bak bloggen PR Opinions. Det er faktisk fremdeles slik at det i enkelte tilfeller er smart å investere tid i en sak enn å få den unna raskest mulig.

Murphy trekker fram blogger som et godt eksempel på dette. Vi kan veldig raskt finne ut om det finnes bloggposter som er relevante for vår virksomhet, f.eks. ved hjelp av bloggsøkeverktøy som Technorati. De samme verktøyene kan også teoretisk si oss noe om hvor innflytelsesrike de enkelte bloggene er ved å se på hvor mange andre som lenker til en enkelt blogg. Men stopper vi opp for virkelig å forstå de aktuelle bloggene?

Fordi vi kan finne ut det meste raskt, og vi kan kommunisere raskt, må vi også kunne å kommunisere godt raskt. Murphy kaller dette «harens framgangsmåte», og anbefaler at informatører heller tar lærdom av skilpadders måte å takle verden på: Pust dypt, ro ned, og la de små grå overta for internetthastigheten. Informatører vil med fordel kunne bruke verdifull tid til å bli kjent med og forstå målgruppa bedre. Først da kan informatørene kommunisere effektivt med målgruppa, eksempelvis eventuelle bloggere av interesse for virksomheten.