Blogger: for eller mot informasjon & samfunnskontakt?

PR Watch karakteriserer blogger som omhandler informasjon & samfunnskontakt – Public Relations (PR) – som enten
positive eller negative til informasjon & samfunnskontakt. I forhold til dette synet er det altså ingen informasjon & samfunnskontakt-blogger som kan både være positive og negative til faget, eller ligge et sted midt i mellom (de har studert britiske blogger). Ifølge Richard Bailey ved Leeds Metropolitan University har de fleste akademikere og bloggere innenfor fagfeltet et kritisk blikk på eget fag, samtidig som de har et ønske om å forbedre faget, både praktisk og akademisk. Han mener derfor at det er alt for enkelt å konkludere med at bloggerne enten er for eller mot informasjon & samfunnskontakt-faget.