Internett omdefinerer relasjoner

Tida da Internett kun gav organisasjoner og bedrifter nye muligheter, ser ut til å gå mot slutten. Tendensen er nå at Internett forandrer måten organisasjoner og bedrifter arbeider på. Nettmediet omdefinerer årelange relasjoner ved at leverandører blir partnere, utviklere har mye kundekontakt og arbeider aktivt med relasjoner. Ansatte som tidligere var de siste som fikk vite noe, publiserer nå informasjonen selv. Slike endringer har mye mer å si for organisasjoner og bedrifter enn noe Google eller Apple har funnet på, hevdes det i rapporten The Web Smart 50.