Retningslinjer for ansatte som blogger

Bloggere skal visstnok være motstandere av det etablerte og tolker dermed automatisk informasjon fra næringslivet som suspekt. Sett fra bloggernes ståsted er derfor næringslivets og organisasjoners forsøk på å være med i konversasjonene på Internett (les: blogger) i beste fall klønete eller naivt.

Blogging som en del av organisasjoners kommunikasjonsstrategi er et hett tema i enkelte kretser for tida. Det store spørsmålet er om organisasjoner kan dra fordel av å ta i bruk bloggmediet, og ifølge Financial Times har noen organisasjoner nå funnet måter å delta i bloggosfæren på en god måte. Det ser ut til at nøkkelen til suksess er at selve organisasjonen holdes i bakgrunnen mens vanlige ansatte utfører selve bloggingen.

IBM oppfordrer for eksempel sine ansatte til å blogge. De ansatte har selv utviklet retningslinjer for bloggingen i et internt «wiki»-prosjekt, og disse skal de ansatte rette seg etter hvis de blogger.

Det ser ut til å være en god idé for organisasjoner som mener de aktivt bør være med i bloggosfæren å oppfordre ansatte til å blogge og også ha retningslinjer for dette. «Vanlige» ansatte har helt sikkert bedre muligheter til å kunne føre en dialog med eventuelle bloggere som har interesse av hva din organisasjon driver med enn hva administrerende direktør har. Dialog med bloggere passer bra i forhold til framtidsspådommene for informasjon & samfunnskontakt, der man tenker seg et skifte fra kommunikasjon til konversasjon.

One thought on “Retningslinjer for ansatte som blogger”

Comments are closed.