Triggerord og målgruppemarkører på nettstedet

La ord som målgruppen selv bruker gå igjen på nettsidene og vær bevisst på bruk av målgruppe- og visuelle markører. Det mener Nina Furu, som blant annet står bak nettstedet nettredaktor.no.

På torsdag var jeg på et Last Thursday-foredrag, hvor foredragsholder Nina Furu snakket om temaet «umiddelbar webkommunikasjon». Bakgrunnen for foredraget var selvsagt mer enn folkeopplysning, fordi Furu brukte anledningen til å reklamere for sin nye bok, Webkommunikasjon. I foredraget – og sikkert også i boka – trakk hun uansett fram gode poenger som nettredaktører og andre som arbeider helt eller delvis med Internett-kommunikasjon bør få med seg.

På grunn av måten nettbrukere leser (skanner) nettsider på og også måten søkemotorer fungerer på, er bruk av såkalte triggerord grunnleggende viktig. Dette er ord som bør gå igjen på nettsidene og er ord nettstedets målgrupper bruker om virksomheten og produktene – ikke ord og uttrykk som organisasjonen selv mener er «riktig». Når en bruker skanner over nettsidene, stopper blikket naturlig opp ved triggerordene, som f.eks. er uthevet eller er lenker til mer informasjon. Et godt eksempel er at en del flyselskap lenge har foretrukket uttrykket «low fares» om billige billetter, mens målgruppa søker etter «cheap flights». Denne ulike oppfatningen kan dermed føre til at nettbrukerne aldri finner flyselskapets nettsted og heller ikke oppdager at flyselskapet kanskje har billigere og bedre produkter enn konkurrenten som aktivt bruker triggerordet «cheap flights» på sitt nettsted.

For å finne ut mer om hvilke triggerord målgruppa di bruker, er nok det beste å igangsette brukertester og spørreundersøkelser. Men jeg mener du kommer et godt stykke på veien ved å studere hvilke søkeord som er brukt for å finne nettstedet ditt, f.eks. ved hjelp av et nettverktøy som Kvasirs Pop-o-meter, hvor du kan sammenligne ulike søkeord målgruppa di kanskje skriver inn når de leter etter informasjon som kan føre dem til nettstedet ditt.

Målgruppemarkører var ett annet hovedpunkt Furu snakket om i foredraget. Dette er f.eks. bevisst bruk av bilder av mennesker som ligner målgruppa på nettstedet, og bevisst bruk av design og oppbygging av nettsidene som gjenspeiler målgruppas forventinger til organisasjonen bak nettstedet. F.eks. er banker typiske eksempler på bevisst bruk av målgruppemarkører, ved at slike nettsteder ofte har et rent design med svake blå- og gråfarger som umiddelbart gir et seriøst inntrykk.

Og jo da, jeg lot meg overbevise til å kjøpe med meg boka…

5 thoughts on “Triggerord og målgruppemarkører på nettstedet”

  1. Eigentleg ganske interessant, særleg med tanke på at avsendaren/organisasjonen/butikken/eigaren av nettstaden kanskje må bli meir ærleg overfor lesarane/kundane, jfr. flyselskapeksemplet ditt. Det nyttar liksom ikkje å pakke inn eit budskap i retorisk graut, når folk brukar enkeltord for å finne det dei leitar etter.

Comments are closed.