Høstseminar i Kommunikasjonsforeningen

I dag og i morgen arrangeres det det årlige høstseminaret i Kommunikasjonsforeningen. Jeg befinner meg derfor i Ålesund, hvor jeg i dag har hørt foredrag med forskjellige vinklinger på framtidas kommunikasjon. I tillegg har jeg vært på seminar om blogging med Torill Mortensen fra Høgskulen i Volda. Hun reflekterte blant annet over at vi har gått fra den tradisjonelle lineære kommunikasjonsmodellen med sender-budskap-mottaker, til dagens mange-til-mange-kommunikasjon hvor f.eks. bloggere er et naturlig eksempel å trekke fram. Enkeltpersoner kan enkelt publisere informasjon og enkelt selv være deltaker uten at de blir hindret av andre, derav var også tittelen på seminaret «På nett uten filter».