Videobloggerne kommer

Flere og flere bloggere tar nå i bruk video som en del av bloggingen sammen med tekst og bilder. Flere rendyrkede videoblogger er også godt i gang. Den norske bloggen DLTQ.org trekkes fram av selveste BBC News som et eksempel på nytenkende blogging, da blogger Raymond Kristiansen aktivt bruker video fra egne observasjoner og fra egen hverdag i bloggen. Som medlem av Venstres ungdomsparti har Kristiansen brukt videoblogging aktivt i forkant av Stortingsvalget. I og med at Kristiansen blant annet har et videointervju med Unge Ventres leder, skiller denne «vloggen» seg noe ut fra de mange mer personlige videobloggene som finnes.