For stor tiltro til Googles søketreff

Mange hevder at søkemotoren Googles egenskaper har gjort at Internett nå tilbyr informasjon om alt mulig til alle som har tilgang til nettet. Eszter Hargittai ved Northwestern University i USA etterlyser empirisk bevismateriale som kan underbygge slike påstander. Hun mener at nettbrukere har fått for stor tiltro til Google framfor andre søketjenester, og minner om at selskapet først og fremst skal tjene penger – ikke nødvendigvis tilby de beste og mest korrekte søkeresultatene. Hun understreker at problemet ikke er en spesifikk søkemotor i seg selv, men at nettbrukere tror Google gir det beste resultatet, uten at de egentlig behersker søk på nett på en hensiktsmessig måte.

One thought on “For stor tiltro til Googles søketreff”

Comments are closed.