Menneskelige søkemotorer

Søkemotorer som oppfører seg som mennesker er det store målet til et nytt forskningsprosjekt støttet av EU. BBC News skriver at det blir vanskeligere og vanskeligere for nettbrukere å sortere ut relevant informasjon fra den store mengden av ustrukturert informasjon på nettet. Prosjektgruppa håper å kunne utvikle søkemotorer som har den menneskelige evnen til å se sammenhenger ved det de finner og dermed fjerne irrelevant informasjon før søkeresultatene presenteres for nettbrukerne.