Hjemmesider omfattes av personverndirektivet

EU-domstolen har slått fast at personopplysninger på hjemmesider omfattes av personverndirektivet. Datatilsynet mener at en konsekvens av denne tolkningen er at flere hjemmesider på Internett som de til nå har sett på som rent private, omfattes av direktivet, og dermed også av den norske personopplysningsloven.